Gaming

Chọn nhóm có nội dung trình bày hay, đầy đủ thông tin và trả lời câu hỏi tốt nhất

Nhóm 10_"Hệ thống xử lý khí xả của động cơ xăng (Gasoline engine exhaust gas treatment system)"

38%

13 Votes

Nhóm 4_"Application of solar energy for electric cars (Ứng dụng năng lượng mặt trời cho ô tô điện )"

24%

8 Votes

Nhóm 6_"CNG fuels for car engines (Nhiên liệu CNG cho động cơ ô tô)"

12%

4 Votes

Nhóm 5_"Bio-diesel for vehicles (Ứng dụng Bio-Diesel cho động cơ ô tô)"

12%

4 Votes

Nhóm 1_"Ethanol fuel application for automobile engines (Ứng dụng nhiên liệu Ethanol cho động cơ ô tô)"

9%

3 Votes

Nhóm 8_"(Methanol fuel application for automobile engines) Ứng dụng nhiên liệu Methanol cho động cơ ô tô"

6%

2 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.