Voting has closed on this poll, voting is now disabled.

Gaming

Bình chọn nhóm trình bày tốt và có sản phẩm mô hình đẹp, giống xe thực tế và ấn tượng nhất

Nhóm 3_Mô hình xe đua F1 làm Fomex

34%

25 Votes

Nhóm 10_Mô hình xe Ferrari làm bằng bìa carton

14%

10 Votes

Nhóm 4_Mô hình xe đầu kéo Volvo làm bằng bìa carton

12%

9 Votes

Nhóm 2_Mô hình xe Land Cruiser V8 làm bằng que kem

11%

8 Votes

Nhóm 6_Mô hình xe Rolls Royce làm bằng bìa carton

10%

7 Votes

Nhóm 17_Mô hình xe Mercedes G63 làm bằng bìa carton

8%

6 Votes

Nhóm 5_Mô hình xe Lexus làm bằng que kem

5%

4 Votes

Nhóm 1_Mô hình xe Mercedes G63 làm bằng que kem

4%

3 Votes

Nhóm 7_Mô hình xe Tesla Model X làm bằng bìa Foam

1%

1 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.