Gaming

Chọn nhóm có nội dung trình bày hay, đầy đủ thông tin và trả lời câu hỏi tốt nhất

Nhóm 4_"Công nghệ sơn Wet on Wet của Mazda (Wet on Wet paint technology of Mazda)"

50%

9 Votes

Nhóm 3_"Công nghệ lắp ráp và thử nghiệm xe Vinfast (Assembling and testing Technology of Vinfast vehicles)"

22%

4 Votes

Nhóm 1_"Công nghệ hàn Robot trong sản xuất lắp ráp ô tô (Robot welding technology for automobile production and assembly)"

17%

3 Votes

Nhóm 2_"Công nghệ sơn gốc nước của BMW (Water-based paint technology of BMW)"

11%

2 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.