Voting has closed on this poll, voting is now disabled.

Gaming

Chọn nhóm có nội dung trình bày hay, đầy đủ thông tin và trả lời câu hỏi tốt nhất

Nhóm 6_"Hydrogen fuel used for automotive engines (Nhiên liệu hydro dùng cho động cơ ô tô)"

41%

13 Votes

Nhóm 1_"Solar Panels and Application Possibilities for Electric Cars (Pin mặt trời và khả năng ứng dụng cho ô tô điện)"

28%

9 Votes

Nhóm 4_Natural gas liquefied (LNG) is used as fuel for automobile engines. (Khí thiên nhiên hóa lỏng LNG dùng cho động cơ ô tô)

16%

5 Votes

Nhóm 3_" Hydrogen fuel cells used for electric cars Pin nhiên liệu Hydro dùng cho ô tô điện "

9%

3 Votes

Nhóm 2_LPG liquefied petroleum gas used for automobile engines

3%

1 Votes

Nhóm 12_Công nghệ xử lý khí xả của động cơ Diesel (Diesel exhaust gas treatment technologies)

3%

1 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.