Voting has closed on this poll, voting is now disabled.

Gaming

Chọn nhóm có nội dung trình bày hay, đầy đủ thông tin và trả lời câu hỏi tốt nhất

Nhóm 2_"Application of Biogas in Internal Combustion Engine ( Ứng dụng của Biogas vào động cơ đốt trong )"

29%

11 Votes

Nhóm 11_"Hệ thống xử lý khí xả của động cơ Diesel (Exhaust gas treatment system in Diesel Engine)"

26%

10 Votes

Nhóm 3_"Hydrogen Fuel Cell on Electric Car (Pin nhiên liệu Hydrogen cho ô tô điện)"

18%

7 Votes

Nhóm 7_"Nhiên liệu LPG cho động cơ ô tô (LPG fuels for combustion engine) "

18%

7 Votes

Nhóm 9_Ứng dụng nhiên liệu Hydrogen cho động cơ ô tô (Applying hydrogen fuel in vehicle engine)

5%

2 Votes

Nhóm 12(Applying wind power for Electric Car) Ứng dụng năng lượng gió cho ô tô điện

3%

1 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.