Gaming

Chọn nhóm có nội dung trình bày hay, đầy đủ thông tin và trả lời câu hỏi tốt nhất

Nhóm 8_Công nghệ chế tạo lốp xe của Bridgestone

39%

9 Votes

Nhóm 10_Công nghệ chế tạo kính ô tô của KIA

22%

5 Votes

Nhóm 6_Công nghệ lắp ráp vả thử nghiệm của Honda

9%

2 Votes

Nhóm 7_Công nghệ sơn gốc nước của Toyota

9%

2 Votes

Nhóm 13_Công nghệ lắp ráp và thử nghiệm của Mercedes

9%

2 Votes

Nhóm 15_Công nghệ sản xuất mâm xe ô tô

9%

2 Votes

Nhóm 14_Công nghệ in 3D trong chế tạo linh kiện và phụ tùng tùng ô tô

4%

1 Votes

Nhóm 5_Công nghệ lắp ráp và thử nghiệm xe Ford

0%

0 Votes

Nhóm 11_Công nghệ chế tạo nhíp ô tô của Mazda

0%

0 Votes

Nhóm 12_Công nghệ chế tạo ghế ô tô của Hyundai

0%

0 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.