Gaming

Chọn nhóm có nội dung trình bày hay và trả lời câu hỏi tốt nhất

Nhóm 6_Công nghệ sản xuất lốp của Michelin

26%

10 Votes

Nhóm 13_Công nghệ chế tạo pin ô tô điện của Tesla

24%

9 Votes

Nhóm 1_"Công nghệ sản xuất và thử nghiệm nhíp của Toyota (đổi từ ht treo sang nhíp 27.09)"

16%

6 Votes

Nhóm 3_Công nghệ lắp ráp và thử nghiệm hệ thống an toàn trên xe Volvo

13%

5 Votes

Nhóm 2_Công nghệ in 3D trong sản xuất linh kiện và phụ tùng ô tô

8%

3 Votes

Nhóm 5_Công nghệ chế tạo thân vỏ ô tô của Toyota

8%

3 Votes

Nhóm 4_Công nghệ sản xuất nhíp ô tô của THACO

5%

2 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.