Gaming

Bình chọn nhóm trình bày tốt và có sản phẩm mô hình đẹp, giống xe thực tế và ấn tượng nhất (Đợt 2)

Nhóm 8_Mô hình xe LANDROVER DEFENDER làm bằng Foam

26%

20 Votes

Nhóm 12_Mô hình xe Ford Ranger làm bằng que kem

17%

13 Votes

Nhóm 11_Mô hình xe buýt làm bằng carton

13%

10 Votes

Nhóm 13_Mô hình xe VinFast LUX 120 làm bằng que kem

10%

8 Votes

Nhóm 14_Mô hình xe BMW làm bằng bìa carton

10%

8 Votes

Nhóm 9_Mô hình xe Range Rover làm bằng giấy bìa

9%

7 Votes

Nhóm 15_Mô hình xe Audi Q7 làm bằng bìa carton

9%

7 Votes

Nhóm 16_Mô hình xe JEEP bằng que kem

5%

4 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.