Voting has closed on this poll, voting is now disabled.

Food

Chọn nhóm có nội dung trình bày hay, đầy đủ thông tin và trả lời câu hỏi tốt nhất

Nhóm 7_Nhiên liệu Methanol dùng cho động cơ ô tô

30%

9 Votes

Nhóm 5_Exhaust Gas Treatment Technology for Gasoline Engines (Công nghệ xử lý khí xả của động cơ xăng)

27%

8 Votes

Nhóm 8_Nhiên liệu Ethanol dùng cho động cơ ô tô (Ethanol fuel used for automobile engines)

17%

5 Votes

Nhóm 10_"Bio-Diesel dùng cho động cơ ô tô (Bio-Diesel use for Car Engine)"

13%

4 Votes

Nhóm 11_"Nhiên liệu CNG dùng cho động cơ ô tô (CNG fuel used for car engines)"

10%

3 Votes

Nhóm 9_Công nghệ sản xuất và tái chế pin Lithium-ion (Lithium-ion battery manufacturing and recycling technology)

3%

1 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.