Voting has closed on this poll, voting is now disabled.

Gaming

Bình chọn nhóm có bài báo cáo đầy đủ nội dung, trả lời tốt các câu hỏi; mô hình xe đẹp, đúng yêu cầu và có những tính năng vượt trội

Nhóm 12_Mô hình xe Chevorlet Colorado 2023 làm bằng vật liệu tái chế

25%

20 Votes

Nhóm 8_Mô hình xe ô tô Vinfast Lux SA 2.0 từ giấy bìa carton

18%

14 Votes

Nhóm 11_Mô hình xe Porsche 918 làm bằng vật liệu carton

18%

14 Votes

Nhóm 7_Mô hình xe thaco tb82s làm bằng bìa catton

10%

8 Votes

Nhóm 10_Mô hình xe ô tô Vinfast Lux A 2.0 từ giấy bìa carton

10%

8 Votes

Nhóm 13_Mô hình xe bmw x7 làm bằng vật liệu tái chế

10%

8 Votes

Nhom1 15_Mô hình Toyota Hilux 2023 làm bằng vật liệu tái chế

10%

8 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.