Voting has closed on this poll, voting is now disabled.

Gaming

Chọn nhóm có nội dung trình bày hay, đầy đủ thông tin và trả lời câu hỏi tốt nhất

Nhóm 15_Audi

40%

43 Votes

Nhóm 10_Hyundai

30%

32 Votes

Nhóm 2_Rolls-Royce

11%

12 Votes

Nhóm 14_Land Rover

8%

9 Votes

Nhóm 16_Renault

5%

5 Votes

Nhóm 9_Mercedes

3%

3 Votes

Nhóm 18_Ford

2%

2 Votes

Nhóm 11_Subaru

1%

1 Votes

Nhóm 12_Volvo

0%

0 Votes

Nhóm 17_Volkwagen

0%

0 Votes

Nhóm 20_Mitsubishi

0%

0 Votes

Nhóm 19_Toyota

0%

0 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.