Gaming

Chọn nhóm có nội dung trình bày hay và trả lời câu hỏi tốt nhất

Nhóm 7_Công nghệ sơn ED của BMW

44%

17 Votes

Nhóm 11_Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.

26%

10 Votes

Nhóm 10_"Quy trình sản xuất và lắp ráp xe Mazda CX-5 (kiểm tra sau 1 buổi)"

13%

5 Votes

Nhóm 12_Công nghệ hàn trong sản xuất và lắp ráp ô tô

8%

3 Votes

Nhóm 8_"Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô tại nhà máy Huyndai"

5%

2 Votes

Nhóm 9_"Công nghệ sơn gốc nước của Toyota"

5%

2 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.