Voting has closed on this poll, voting is now disabled.

Gaming

Chọn nhóm có nội dung trình bày hay, đầy đủ thông tin và trả lời câu hỏi tốt nhất

Nhóm 1_Ferrari

35%

46 Votes

Nhóm 13_Chevrolet

18%

24 Votes

Nhóm 5_Porsche

17%

22 Votes

Nhóm 3_BMW

14%

19 Votes

Nhóm 8_Honda

5%

7 Votes

Nhóm 6_Vinfast

5%

6 Votes

Nhóm 4_KIA

5%

6 Votes

Nhóm 7_Tesla

2%

3 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.