Gaming

Chọn nhóm có nội dung trình bày hay và trả lời câu hỏi tốt nhất

Nhóm 3_CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THÂN VỎ Ô TÔ CỦA TESLA

43%

16 Votes

Nhóm 8_ CÔNG NGHỆ LẮP RÁP VÀ THỬ NGHIỆM CỦA HÃNG FORD

35%

13 Votes

Nhóm 4_CÔNG NGHỆ SƠN ED CỦA TOYOTA

11%

4 Votes

Nhóm 1_CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO LINH KIỆN VÀ PHỤ TÙNG CỦA TOYOTA

5%

2 Votes

Nhóm 2_CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO THÂN VỎ Ô TÔ CỦA TOYOTA

3%

1 Votes

Nhóm 6_CÔNG NGHỆ LẮP RÁP VÀ THỬ NGHIỆM CỦA HYUNDAI

3%

1 Votes

Nhóm 7_CÔNG NGHỆ IN 3D TRONG SẢN XUẤT LINH KIỆN VÀ PHỤ TÙNG Ô TÔ

0%

0 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.