Voting has closed on this poll, voting is now disabled.

Gaming

Bình chọn nhóm có bài báo cáo đầy đủ nội dung, trả lời tốt các câu hỏi; mô hình xe đẹp, đúng yêu cầu và có những tính năng vượt trội

Nhóm 2_Mô hình xe Scania R450 - làm bằng giấy Carton

27%

7 Votes

Nhóm 4_Mô hình xe Vinbus làm bằng giấy carton, que kem

19%

5 Votes

Nhóm 6_Mô hình Xe Ford Ranger bằng bìa cứng

15%

4 Votes

Nhóm 1_Mô hình xe Audi Q7 - làm bằng giấy Carton

12%

3 Votes

Nhóm 3_Mô hình Lexus RX 2023 làm bằng giấy Carton

12%

3 Votes

Nhóm 5_Mô hình xe Mercedes-Benz AMG G63 làm bằng giấy carton

12%

3 Votes

Nhóm 7_ Mô hình xe Range Rover làm bằng giấy carton

4%

1 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.