Gaming

Chọn nhóm có nội dung trình bày hay, đầy đủ thông tin và trả lời câu hỏi tốt nhất (Đợt 2)

Nhóm 12_CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO NHÍP CỦA THACO

21%

8 Votes

Nhóm 10_CÔNG NGHỆ SƠN CỦA DÒNG C-CLASS MERCEDES

18%

7 Votes

Nhóm 11_CÔNG NGHỆ HÀN TRONG CHẾ TẠO THÂN VỎ Ô TÔ CỦA TOYOTA

18%

7 Votes

Nhóm 13_CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO KÍNH Ô TÔ CỦA THACO

18%

7 Votes

Nhóm 5_CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô TÔ KIA

13%

5 Votes

Nhóm 9_ CÔNG NGHỆ LẮP RÁP VÀ THỬ NGHIỆM CỦA HÃNG BMW

13%

5 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.