Healthcare

Tình huống. 1. Chẩn đoán mức độ cơn Hen của trẻ

Cơn hen NẶNG

73%

22 Votes

Cơn hen TRUNG BÌNH

13%

4 Votes

Cơn hen NHẸ

7%

2 Votes

Cơn hen NGUY KỊCH

7%

2 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.