Voting has closed on this poll, voting is now disabled.

Gaming

Bình chọn nhóm có bài báo cáo đầy đủ nội dung, trả lời tốt các câu hỏi; mô hình xe đẹp, đúng yêu cầu và có những tính năng vượt trội

Nhóm 3_Mô hình xe khách làm bằng giấy bìa

18%

6 Votes

Nhóm 7_Mô hình xe Mazda CX5 làm bằng bìa giấy cứng

18%

6 Votes

Nhóm 1_Mô hình xe Nissan làm bằng bìa giấy

15%

5 Votes

Nhóm 2_Mô hình xe Ford Ranger làm bằng bìa cứng

12%

4 Votes

Nhóm 5_Mô hình xe Range Rover bằng giấy bìa

12%

4 Votes

Nhóm 6_Mô hình xe Fortuner làm bằng mốp-xốp

12%

4 Votes

Nhóm 4_Mô hình xe Ford Raptor bằng giấy bìa

9%

3 Votes

Nhóm 8_Mô hình xe Mercedes G63 bằng bìa carton

6%

2 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.