Voting has closed on this poll, voting is now disabled.

Gaming

Bình chọn cho nhóm có phần trình bày tốt nhất (hình thức và nội dung của ppt, nội dung trình bày, giao tiếp trước lớp, ... và trả lời câu hỏi)

Nhóm 3_Công nghệ sản xuất xe bus của THACO AUTO

30%

23 Votes

Nhóm 10_Công nghệ sản xuất và thử nghiệm ô tô hãng xe KIA

27%

21 Votes

Nhóm 7_Công nghệ Sơn của Toyota

16%

12 Votes

Nhóm 5_Công nghệ in 3D trong sản xuất và lắp ráp ô tô của hãng BMW

8%

6 Votes

Nhóm 6_Công nghệ lắp ráp và thử nghiệm của Hyundai

5%

4 Votes

Nhóm 9_Công nghệ sản xuất và thử nghiệm kính trên ô tô

5%

4 Votes

Nhóm 4_Công nghệ chế tạo và thử nghiệm ô tô điện Porche Taycan

4%

3 Votes

Nhóm 1_Công nghệ sản xuất lốp xe ô tô

1%

1 Votes

Nhóm 2_Công nghệ lắp ráp và thử nghiệm của Ford

1%

1 Votes

Nhóm 8_Công nghệ sản xuất pin và trạm sạc của Vinfast

1%

1 Votes

Nhóm 11_Công nghệ lắp ráp và thử nghiệm xe ô tô Mazda

1%

1 Votes

Nhóm 12_Công nghệ chế tạo nhíp ô tô

0%

0 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.