Voting has closed on this poll, voting is now disabled.

Gaming

Bình chọn nhóm có bài báo cáo đầy đủ nội dung, trả lời tốt các câu hỏi; mô hình xe đẹp, đúng yêu cầu và có những tính năng vượt trội

Nhóm 6_Mô hình xe Tracomeco Global K29W làm bằng vật liệu bìa fomex

30%

25 Votes

Nhóm 4_Ford f150 raptor 2022 bằng vật liệu tái chế

12%

10 Votes

Nhóm 5_Jeep Wrangler 2020 , làm bằng vât liệu tái chế

11%

9 Votes

Nhóm 14_Mô hình xe Fortune 2.4 làm bằng vật liệu tái chế

11%

9 Votes

Nhóm 3_mô hình xe mustang bằng bìa carton

10%

8 Votes

Nhóm 16_Mô hình xe Jeep Wrangler làm bằng que kem và bìa giấy

10%

8 Votes

Nhóm 1_Mô hình xe G63 làm bằng vật liệu tái chế

6%

5 Votes

Nhóm 2_Mô hình xe Roll Royce bằng bìa carton

6%

5 Votes

Nhóm 9_Mô hình xe G65 AMG làm bằng bìa carton

5%

4 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.