Gaming

Khảo sát nhanh về thời gian làm Bài tập 4 (Phương án nào chọn lựa nhiều hơn sẽ chốt phương án đó, thời gian bình chọn đến hết 09g00 thứ 5, 27/04/2023)

Chiều Thứ 4 (03/05/2023), trong khung thời gian như thời khoá biểu

60%

3 Votes

Tối thứ 5 (27/04/2023), từ 18g00 -> 21g00

20%

1 Votes

Tối thứ 6 (28/04/2023), từ 18g00 -> 21g00

20%

1 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.