Gaming

Chọn nhóm có nội dung trình bày hay, đầy đủ thông tin và trả lời câu hỏi tốt nhất

Nhóm 2_Công nghệ chế tạo lốp ô tô của Michelin

45%

30 Votes

Nhóm 9_Công nghệ sơn Wet on Wet

30%

20 Votes

Nhóm 1_Công nghệ lắp ráp và thử nghiệm xe Toyota

12%

8 Votes

Nhóm 3_Công nghệ lắp ráp và thử nghiệm của Vinfast

9%

6 Votes

Nhóm 4_Công nghệ sơn ED của hãng Honda

3%

2 Votes

Link copied
Copy Link
Copy Link

Getting data

No longer getting data due to inactivity.

Scroll to start getting data again.